Oświadczenia majątkowe za 2022 r.

Oświadczenia majątkowe za 2022 r.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 24 h ust. 6 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2023 r., poz. 40) przedstawiamy oświadczenia majątkowe osób zobligowanych do ich złożenia. W oświadczeniach dokonano anonimizacji informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24 i ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2022 rok: burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza


Marek Góreczny (600kB) pdf - Zastępca Burmistrza Lubrańca


Ewa Janicka (611kB) pdf - Skarbnik Gminy

Izabela Nazdrowicz (661kB) pdf - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu

Elżbieta Małkowska (899kB) pdf - Kierownik Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubrańcu 

Agnieszka Skalska - Krawczyk (616kB) pdf - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lubrańcu

Zbigniew Wojciechowski (878kB) pdf - Dyrektor Lubranieckiego Centrum dziedzictwa Kulturowego w Lubrańcu

Leszek Borkowski (851kB) pdf - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubrańcu

Mirosław Lewandowski (976kB) pdf - Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Lubrańcu

Elżbieta Gawrysiak (938kB) pdf - Główna Księgowa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Lubrańcu 

Przemysław Sadziński (1025kB) pdf - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubrańcu

Piotr Wichrowski (1004kB) pdf - Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubrańcu

Barbara Wysocka - Czajka (458kB) pdf - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgłowiączce

Elżbieta Jażdżewska (633kB) pdf - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie

Bożena Pawlik (485kB) pdf - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłobi

Anna Bacciarelli (612kB) pdf - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu

Filip Szreter (677kB) pdf - Prezes Zarządu SIM "KZN - Toruński" Sp. z o.o. 


Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w LubrańcuPiotr Jacek Sławianowski (1118kB) pdf - Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Siewierski (1152kB) pdf - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jacek Kowalewski (1184kB) pdf - Radny Rady Miejskiej,

Grażyna Kruczkowska (1157kB) pdf - Radna Rady Miejskiej,

Piotr Krygier (830kB) pdf - Radny Rady Miejskiej,

Waldemar Majewski (1141kB) pdf - Radny Rady Miejskiej,

Lidia Nowak (1144kB) pdf - Radna Rady Miejskiej,

Magdalena Pawłowska (1126kB) pdf - Radna Rady Miejskiej,

Magdalena Rybowska (1115kB) pdf - Radna Rady Miejskiej,

Dariusz Rzekanowski (1147kB) pdf Radny Rady Miejskiej,

Jarosław Sobczyński (680kB) pdf Radny Rady Miejskiej,

Lesław Stanisławski (1179kB) pdf Radny Rady Miejskiej,

Mirosław Stefański (1176kB) pdf Radny Rady Miejskiej,

Stefan Szczupakowski (1147kB) pdf - Radny Rady Miejskiej,

Jacek Urbański (1174kB) pdf - Radny Rady Miejskiej,

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (12 czerwca 2023)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (12 czerwca 2023, 11:42:13)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (29 kwietnia 2024, 11:39:53)
Zmieniono: publikacja oświadczeń po anonimizacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1467