Opłaty i podatki

Opłaty i podatki

Opłaty i podatki lokalne w 2021 roku

Opłaty i podatki w 2021 roku: [...]

Opłaty i podatki lokalne w 2017 roku

Opłaty i podatki lokalne w 2017 roku: [...]

Opłaty i podatki lokalne w 2014 roku

Opłaty i podatki lokalne w 2014 roku: [...]

Opłaty i podatki lokalne w 2011 roku

podatek od posiadania psówopłata targowa [...]

2009

Opłaty i podatki lokalne w 2009 roku: [...]

2008

Opłaty i podatki lokalne w 2008 roku [...]

2007

Sposób wnoszenia opłaty skarbowej:Z dniem 1 stycznia 2007 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej  ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ), która wprowadza zmiany w sposobie uiszczania opłaty skarbowej. [...]

2006

Opłaty i podatki lokalne: [...]

metryczka