Oświadczenia majątkowe w 2019 r.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 24 h ust. 6 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020 r., poz. 713) przedstawiamy oświadczenia majątkowe osób zobligowanych do ich złożenia.
W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24 i ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713)


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2019 rok : burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

Stanisław Piotr Budzyński (1471kB) pdf - Burmistrz Lubrańca

Marek Góreczny (1274kB) pdf - Zastępca Burmistrza Lubrańca

Jerzy Pawłowski (1986kB) pdf - Sekretarz Gminy

Ewa Janicka (1311kB) pdf - Skarbnik Gminy

Maria Brzezińska (2038kB) pdf - Kierownik Miejsko - Gminnej Opieki Społecznej

Zbigniew Wojciechowski (1833kB) pdf - Dyrektor Lubranieckiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Mirosław Lewandowski (1767kB) pdf - Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 
Elżbieta Gawrysiak (1953kB) pdf - Główna księgowa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Leszek Borkowski (1751kB) pdf - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubrańcu

Elżbieta Małkowska (1968kB) pdf - Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej

Agnieszka Skalska - Krawczyk (1338kB) pdf - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

Elżbieta Jażdżewska (2039kB) pdf - Dyrektor PSP w Sarnowie

Barbara Wysocka - Czajka (1102kB) pdf - Dyrektor PSP w Zgłowiączce

Krzysztof Górniewicz (1286kB) pdf - Dyrektor PSP w Kłobi

Przemysław Sadziński (2191kB) pdf - Dyrektor PSP w Lubrańcu

Piotr Wichrowski (2189kB) pdf - Zastępca Dyrektora PSP w Lubrańcu

Anna Bacciarelli (1345kB) pdf - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu


Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej za 2019 rok:

Piotr Jacek Sławianowski (1081kB) pdf - Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu 

Zbigniew Siewierski (2406kB) pdf - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubrańcu

Jacek Kowalewski (2491kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

Grażyna Kruczkowska (2366kB) pdf - Radna Rady Miejskiej w Lubrańcu

Piotr Andrzej Krygier (2060kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

Waldemar Majewski (2409kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

Lidia Nowak (1089kB) pdf - Radna Rady Miejskiej w Lubrańcu

Magdalena Monika Pawłowska (2192kB) pdf - Radna Rady Miejskiej w Lubrańcu

Magdalena Rybowska (2338kB) pdf - Radna Rady Miejskiej w Lubrańcu

Dariusz Roman Rzekanowski (2431kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

Jarosław Sobczyński (1406kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

Lesław Jan Stanisławski (2450kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

Mirosław Jan Stefański (2308kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

Stefan Szczupakowski (1100kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

Jacek Urbański (2497kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu


Oświadczenia majątkowe osób, które w 2019 r. zostały zobligowane do ich złożenia w związku ze zmianą stanowiska:

Zbigniew Wojciechowski (1782kB) pdf - w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora Lubranieckiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Anna Stawicka (1763kB) pdf - w związku z zakończeniem powierzenia stanowiska Dyrektora Lubranieckiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Ewa Janicka (1273kB) pdf - w związku z powołaniem na stanowisko Skarbnika Gminy

Ewa Janicka (1249kB) pdf - w związku z odwołaniem ze stanowiska Skarbnika Gminy

Joanna Olejniczak (1301kB) pdf - w związku z zakończeniem gimnazjum

Barbara Wysocka - Czajka (1109kB) pdf - w związku z zakończeniem powierzenia stanowiska Dyrektora PSP w Zgłowiączce

Barbara Wysocka - Czajka (1089kB) pdf - w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora PSP w Zgłowiączce

Krzysztof Górniewicz (1286kB) pdf - w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora PSP w Kłobi

Bożena Pawlik (1755kB) pdf - w związku z pełnieniem funkcji Dyrektora PSP w Kłobi
Korekta oświadczenia majątkowego radnego L. Stanisławskiego za 2015 r. (2452kB) pdf

Korekta oświadczenia majątkowego radnego L. Stanisławskiego za 2016 r. (2390kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (5 sierpnia 2019)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (5 sierpnia 2019, 09:28:36)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (30 kwietnia 2024, 10:32:54)
Zmieniono: publikacja oświadczeń po anonimizacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5397