Obwieszczenia, informacje, komunikaty

Obwieszczenia, informacje, komunikaty

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Lubrańcu Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lubrańcu zarządzone na dzień 18.12.2016

1.      Stanisław Jerzy Serkowski – Przewodniczący OKW 2.      Krystyna Irena Wesołowska – Zastępca Przewodniczącego OKW 3.      Agata Maria Filipiak – [...]

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Lubraniec

Podaje się do publicznej wiadomości, że Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 zadeklarowała rozpoczęcie pracy w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubrańcu w dniu 18 grudnia 2016 r. o godzinie 6:00 [...]

Uchwała Nr 7/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1]) Miejska Komisja Wyborcza uchwala: [...]

Losowanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 18 grudnia 2016 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Lubrańcu

Pełniący Funkcję Burmistrza Lubrańca uprzejmie informuje, że losowanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 18 grudnia 2016 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w [...]

OBWIESZCZENIE PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BURMISTRZA LUBRAŃCA z dnia 9 listopada 2016 r. o obwodzie głosowania, jego granicach i numerze oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1]) i uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XVI/184/2012 z dnia 30 października 2012 r., w związku z zarządzonymi na [...]

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubrańcu

Pełniący Funkcję Burmistrza Lubrańca uprzejmie informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubrańcu przyjmowane będą do dnia 18 listopada 2016 r. do [...]

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 178 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków miejskiej komisji wyborczej w wyborach [...]

OBWIESZCZENIE PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BURMISTRZA LUBRAŃCA z dnia 10 października 2016 r. w sprawie okręgu wyborczego, jego granic i numeru, liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1]) podaje się do publicznej wiadomości następującą informację w sprawie okręgu wyborczego, jego granic i numeru, liczby [...]

metryczka