Oświadczenia majątkowe za 2021 r.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 24 h ust. 6 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2022 r., poz. 559) przedstawiamy oświadczenia majątkowe osób zobligowanych do ich złożenia. W oświadczeniach dokonano anonimizacji informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24 i ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2021 rok : burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

Stanisław Piotr Budzyński (665kB) pdf - Burmistrz Lubrańca

Marek Góreczny (669kB) pdf - Zastępca Burmistrza Lubrańca

Jerzy Pawłowski (980kB) pdf - Sekretarz Gminy

Ewa Janicka (680kB) pdf - Skarbnik Gminy 

Izabela Nazdrowicz (846kB) pdf - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu

Elżbieta Małkowska (1015kB) pdf - Kierownik Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubrańcu

Agnieszka Skalska - Krawczyk (621kB) pdf - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lubrańcu

Zbigniew Wojciechowski (769kB) pdf - Dyrektor Lubranieckiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Lubrańcu 

Leszek Borkowski (846kB) pdf - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubrańcu

Mirosław Lewandowski (1060kB) pdf - Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. z/s w Lubrańcu

Elżbieta Gawrysiak (1011kB) pdf - Główna Księgowa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. z/s w Lubrańcu

Przemysław Sadziński (805kB) pdf - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubrańcu

Piotr Wichrowski (1151kB) pdf - Zastępca Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubrańcu

Bożena Pawlik (606kB) pdf - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłobi

Elżbieta Jażdżewska (521kB) pdf - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie

Barbara Wysocka - Czajka (578kB) pdf - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgłowiączce

Anna Bacciarelli (705kB) pdf - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu 

Filip Szreter (572kB) pdf - Prezes Zarządu SIM "KZN - Toruński" Sp. z o. o.

Oświadczenia majątkowe radny Rady Miejskiej w Lubrańcu za 2021 rok


Piotr Jacek Sławianowski (1199kB) pdf - Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Siewierski (1155kB) pdf - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Jacek Kowalewski (1157kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Grażyna Kruczkowska (1116kB) pdf  - Radna Rady Miejskiej

Piotr Krygier (917kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Waldemar Majewski (1157kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Lidia Nowak (769kB) pdf - Radna Rady Miejskiej

Magdalena Pawłowska (1138kB) pdf - Radna Rady Miejskiej

Magdalena Rybowska (1126kB) pdf - Radna Rady Miejskiej

Dariusz Rzekanowski (1175kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Jarosław Sobczyński (691kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Lesław Stanisławski (1172kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Mirosław Stefański (1192kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Stefan Szczupakowski (1159kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Jacek Urbański (1167kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (27 maja 2022)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (27 maja 2022, 09:39:03)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (30 kwietnia 2024, 10:29:51)
Zmieniono: publikacja oświadczeń po anonimizacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2311