Obwieszczenia, informacje, komunikaty

Obwieszczenia, informacje, komunikaty

ZARZĄDZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec Nr 32/2009 z dnia 14 maja 2009r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r – Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej( tekst jednolity z 2007 Dz .U. Nr 190,poz. 1360 ze zmianam 1) w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania [...]

Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.

Na podstawie art.76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r -Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U.Nr 25 ,poz. 219 ze zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta w Lubrańcu podaje do publicznej wiadomości . [...]

metryczka