Postanowienia

Postanowienia

RG.6220.4.2022.2023.DG Zawiadamia strony postępowania o odwieszeniu postępowania administracyjnego i jego doręczeniu

   Zawiadamia strony postępowania o odwieszeniu postępowania administracyjnego    Burmistrz Lubrańca działając na podstawie art.10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz. [...]

WOO.4221.34.2023.JM.5 uzgadniam realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji demontażu pojazdów wraz z punktem zbierania odpadów w miejscowości Gołębin Parcele”,

                                 Burmistrza Lubrańca   Działając na podstawie [...]

WOO.4220.773.2023.AJ Postanowienie o wyrażeniu opinii dla wykonania otworu studziennego

                                   Burmistrza Lubrańca   Działając na [...]

RG.6220.4.2022.DG Zawiadomienie

Burmistrz LubrańcaNa podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [...]

RG.6220.15.2019.DG

                                          [...]

RG.6220.12.2019.DG

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. [...]

RG.6220.1.2018.DG

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t. j. Dz. U. [...]

WA.RZŚ.436.1.618.2018.ZZ07.AK BD.RZS.435.127.2018.MM N.NZ- 42- 12- 21/18 WOO.4220.434.2018.JG1

Burmistrz Lubrańca, zgodnie z art. 10 i 49  kpa (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) [...]

WOO.420.139.2018.JR.12

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm. ) oraz art. 63 ust 2 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku [...]

Postanowienie WOO.420.135.2018.DK.11

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm. ) oraz art. 63 ust 2 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku [...]

Postanowienie WOO.4260.162.2017.JM.12

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm. ) oraz art. 63 ust 2 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku [...]

WOO.4260.65.2017.DK12

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) oraz art. 63 ust 2 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o [...]

RG.6220.23.2017.DG

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. [...]

RG.6220.37.2016.

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 z [...]

RG.6220.38.2016.DG

Informacja o wydanym postanowieniu RG.6220.38.2016.DG Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

RG.6220.23.2015.DG.1

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), oraz na podstawie art.63 ust.5 i 6, w związku z art.63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu [...]

RG.6220.23.2015

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2013r. poz.267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o [...]

RG.6220.23.2015.DG

Burmistrz Lubrańca, zgodnie z art. 10 i 49  kpa ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 )  zawiadamia                 o wydanej opinii Państwowego [...]

RG.6220.22.2015.DG 1

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), oraz na podstawie art.63 ust.5 i 6, w związku z art.63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu [...]

RG.6220.22.2015

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2013r. poz.267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o [...]

RG.6220.22.2015.DG

Burmistrz Lubrańca, zgodnie z art. 10 i 49  kpa ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 )  zawiadamia                 o wydanej opinii Państwowego [...]

RG.6220.24.2015.DG.1

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), oraz na podstawie art.63 ust.5 i 6, w związku z art.63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu [...]

RG.6220.24.2015.DG

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2013r. poz.267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o [...]

Opinia PPIS - Decyzja RDOŚ

Burmistrz Lubrańca, zgodnie z art. 10 i 49  kpa ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 )  zawiadamia                 o wydanej opinii Państwowego [...]

Opinia RDOŚ i PWIS

Opinia RDOŚ i PPIS   [...]

RG.6220.20.2015.DG.

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 [...]

RG.6220.34.2014

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o  udostępnianiu [...]

RG.6220.19.15.DG

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 [...]

Opinia PPIS i Decyzja RDOŚ

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o  udostępnianiu [...]

RG.6220.41.5014

Na postawie art. 147 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego         ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) w związku z dostarczeniem raportu o oddziaływaniu na środowiskoprzez Zarząd Dróg [...]

RG.6220.34.6.2012.2015.AS

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy wiatrowej LUBRANIEC na terenie gmin Lubraniec, Brześć Kujawski i Włocławek o mocy [...]

Opinia RDOŚ i PPIS

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o  udostępnianiu [...]

RG.6220.42.2014.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), oraz na podstawie art.63 ust.5 i 6, w związku z art.63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu [...]

RG.6220.34.2014.

Na postawie art. 147 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) w związku z dostarczeniem raportu o oddziaływaniu na środowisko [...]

RG.6220.35.2014.

Na postawie art. 147 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) w związku z dostarczeniem raportu o oddziaływaniu na środowisko                 [...]

RG.6220.34.2014.DG

Burmistrz Lubrańca, zgodnie z art. 10 i 49 kpa zawiadamia o wydanej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy co do konieczności [...]

RG.6220.11.9.2013.2014.DG

Burmistrz Lubrańca, działając z urzędu, na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) [...]

RG.6220.42.2014.DG Postanowienie i Opinia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o  udostępnianiu [...]

RG.6220.42.2014.DG

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 ust. 3 i 4 oraz art. 66 i 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Postanowienie RG.6220.35.2014DG

Na podstawie art. 63ust. 5 i 6 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr. 199 poz. [...]

Postanowienia RG.6220.35.2014.DG

Burmistrz Lubrańca, zgodnie z art. 10 i 49 kpa zawiadamia o wydanej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy co do konieczności [...]

RG.6220.35.2014.DG

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o [...]

RG.6220.29.2013.DG

Zgodnie z atr. 64 § 4 106 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) oraz art. 73 ustawy z dnia 09 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie [...]

RG.6223.2013.DG

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o [...]

RG.622023.2013.DG

Burmistrz Lubrańca, zgodnie z art. 10 i 49 kpa zawiadamia o wydanej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy co do braku potrzeby [...]

Postanowienie RG.6220.17.2013.DG

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o [...]

RG.6220.17.2013.DG

Burmistrz Lubrańca, zgodnie z art. 10 i 49 kpa zawiadamia o wydanej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy co do konieczności [...]

Postanowienie RG.6220.11.2013.DG z

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o [...]

RG.6220.11.2013.DG

Burmistrz Lubrańca, zgodnie z art. 10 i 49 kpa zawiadamia o wydanej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy co do konieczności [...]

RG.6220.10.2013.AS

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ciągu komunikacyjnego Dobierzyn-Bielawy-Kazanie-Sokołowo [...]

RG.6220.9.2013.AS

Burmistrz Lubrańca, zgodnie z art. 10 i 49 kpa zawiadamia o wydanej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy co do konieczności [...]

RG.6220.37.2.2013.AS

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu [...]

RG.6220.34.5.2012.AS

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu [...]

Postanowienie RG.6220.4.1.2012.AS

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego

Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 02 kwietnia 2012 roku, zawiadamiające o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na poszukiwaniu i [...]

Postanowienie RG.7620/19/2/10

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. [...]

Postanowienie RG.7620/18/2/2010

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. [...]

metryczka