Konkurs na wybór banku do emisji obligacji

Pytania i wyjaśnienia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE WARUNKÓW KONKURSU W KONKURSIE OFERT NA WYBÓR  PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI GMINY LUBRANIEC
Na podstawie rozdziału IV, pkt. f, ogłoszenia o konkursie ofert zawiadamiamy o zmianie warunków konkursu.

Działając na podstawie § 6 Uchwały Nr XXXIV/350/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia    17 sierpnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. 2022.1710 tj. z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. 2022.1634 tj. z późn. zm.), Burmistrz Lubrańca zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Lubraniec.
Ogłoszenie o konkursie (1817kB) pdf
Pakiet informacyjny (1548kB) pdf
Zaświadczenie o wyborze Burmistrza (240kB) pdf
Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu (6352kB) zip
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej (3561kB) zip
Informacja o kredytach, pożyczkach, udziałach (400kB) zip
Sprawozdania Rb-Z.zip (6978kB) zip
Sprawozdania Rb-NDS.zip (3955kB) zip
Sprawozdania Rb-N.zip (2810kB) zip
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst za 2019 r (7368kB) pdf
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst za 2020 r (7038kB) pdf
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst za 2021 r (7520kB) pdf
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst za II KW 2022 r (7026kB) pdf
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetu jednostki za 2020 r (6167kB) pdf
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetu jednostki za 2021 r (6281kB) pdf
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za II KW 2022 r (14274kB) pdf
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za 2019 r (15316kB) pdf
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za 2020 r (13945kB) pdf
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za 2021 r (14823kB) pdf
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jednostki za 2021 rok (8117kB) pdf
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jednostki za 2020 r (7099kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński (6 września 2022)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (6 września 2022, 13:59:31)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (21 września 2022, 09:18:00)
Zmieniono: Pytanie i odpowiedź

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3338