Wybory na ławników kadencja 2024 - 2027

Wybory na ławników kadencja 2024 - 2027

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Lubrańcu w sprawie Wyborów na Ławników Kadencji 2024 - 2027

Wybory ławnika do Sądu Rejonowego we Włocławku III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich na kadencję 2024-2027 [...]

Informacja o terminie zgłaszania kandydatów

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do:Rady Miejskiej w Lubrańcu, ul. Brzeska 49 , pok. 22 - I piętro, w godzinach pracy urzędu, tj.  poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godz. od 7:15 do 15:15, we wtorek w godz. [...]

metryczka