Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego

Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego

Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego - 2021 rok

Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2019.2004 z późn. zm.) Burmistrz Lubrańca [...]

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego - 2020 rok

Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2019.2004) Burmistrz Lubrańca zamieszcza [...]

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego

Zgodnie z § 7 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2017.729) Burmistrz Lubrańca zamieszcza informację o [...]

metryczka