Obwieszczenia, informacje, komunikaty

Obwieszczenia, informacje, komunikaty

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Lubraniec

Podaje się do publicznej wiadomości, że obwodowe komisje wyborcze zadeklarowały rozpoczęcie pracy w wyborach przedterminowych Burmistrza Lubrańca w dniu 4 grudnia 2016 r. o następujących godzinach: [...]

Uchwała Nr 7/2016Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2016 r.w sprawie zmiany w składzie osobowym obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Dąbiu Kujawskim

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2 w związku z art. 184 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1) Miejska Komisja Wyborcza uchwala: [...]

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu z dnia 18 listopada 2016 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Lubrańca w wyborach przedterminowych zarządzonych na dzień 4 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Lubrańcu podaje informację o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Lubrańca. [...]

Losowanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 4 grudnia 2016 r. wyborami przedterminowymi Burmistrza Lubrańca

Pełniący Funkcję Burmistrza Lubrańca uprzejmie informuje, że losowanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 4 grudnia 2016 r. wyborami przedterminowymi Burmistrza Lubrańca [...]

OBWIESZCZENIE pełniącego funkcję Burmistrza Lubrańca z dnia 9 listopada 2016 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych....

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji [...]

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu powołanej dla przeprowadzenia wyborów przedterminowych w dniu 4 grudnia 2016 r.

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej: Urząd Miejski w Lubrańcu, tel. 54 286 20 13   4   listopada 2016 r.    (piątek)            - godz.  11:00 – [...]

SKŁAD OSOBOWY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBRAŃCU powołanej dla przeprowadzenia wyborów przedterminowych w dniu 4 grudnia 2016 r.

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej: Urząd Miejski w Lubrańcu, tel. 54 286 20 13   Wojciech Laskowski – Przewodniczący Miejskiej Komisji WyborczejBenedykt Benon Śmigielski – Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji [...]

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 178 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków miejskiej komisji wyborczej w wyborach [...]

OBWIESZCZENIE PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BURMISTRZA LUBRAŃCA z dnia 24 października 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości adresu siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu

W związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Lubrańca w województwie kujawsko-pomorskim (Dz. U. z 12 października 2016 r., poz. 1672), w oparciu o art. 422 [...]

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 października 2016 r.ws. podania do publicznej wiadomości rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Lubrańca

Na podstawie art. 372 § 2 w związku z art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,  z późn. zm. podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie [...]

metryczka