Budżet obywatelski

Budżet obywatelski

Zarządzenie Nr 9/2024 Burmistrza Lubrańca w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubraniec na 2025 rok

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lubraniec w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubraniec, jako wydzielonej części budżetu Gminy Lubraniec na 2025 rok, przeznaczonych na realizację [...]

OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA LUBRANIEC NA ROK 2024

Burmistrz Lubrańca ogłasza wyniki głosowania nad Budżetem Obywatelskim Miasta Lubraniec na rok 2024 [...]

Lista projektów przewidzianych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego dla Miasta Lubraniec na 2024 rok wraz z kartą do głosowania.

Lista projektów przewidzianych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Lubraniec na 2024 rokTERMIN GŁOSOWANIAod 01 sierpnia 2023 roku do 17 sierpnia 2023 roku SPOSÓB GŁOSOWANIAPrawo udziału w głosowaniu ma mieszkaniec [...]

Ogłoszenie o naborze projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok dla Miasta Lubraniec

(...)2. Zgłoszenia projektów może dokonać mieszkaniec Lubrańca, w dniach od  1 kwietnia 2023 r. do 15 czerwca 2023 r. na formularzu zgłoszeniowym projektu  do budżetu obywatelskiego w 2024 roku. Do formularza zgłoszenia [...]

Zarządzenie Nr 25/2023 Burmistrza Lubrańca w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubraniec na 2024 rok

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lubraniec w sprawie Budżetu obywatelskiego Miasta Lubraniec, jako wydzielonej części budżetu Gminy Lubraniec na 2024 rok przeznaczonych na realizację [...]

OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA LUBRANIEC NA ROK 2023

Burmistrz Lubrańca ogłasza wyniki głosowania nad Budżetem Obywatelskim Miasta Lubraniec na rok 2023 [...]

Lista projektów przewidzianych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Lubraniec na 2023 rok

TERMIN GŁOSOWANIAod 24 października 2022 roku do 08 listopada 2022 roku SPOSÓB GŁOSOWANIAPrawo udziału w głosowaniu ma mieszkaniec Miasta Lubraniec. Głosować można w wersji papierowej i elektronicznej poprzez wybranie jednego [...]

Ogłoszenie o naborze projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok dla Miasta Lubraniec

(...)2. Zgłoszenia projektów może dokonać mieszkaniec Lubrańca, w dniach od  10 sierpnia 2022 r. do 12 września   2022 r. na formularzu zgłoszeniowym projektu  do budżetu obywatelskiego w 2023 [...]

OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA LUBRANIEC NA ROK 2022

Burmistrz Lubrańca ogłasza wyniki głosowania nad Budżetem Obywatelskim Miasta Lubraniec na rok 2022.Do pobrania: [...]

Ogłoszenie o naborze projektów w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 roku dla Miasta Lubraniec

(...) 2. Zgłoszenia projektów może dokonać mieszkaniec Lubrańca, w dniach od 11 sierpnia 2021 r. do 15 września 2021 r. na formularzu zgłoszeniowym projektu do budżetu obywatelskiego w 2022 roku. Do formularza zgłoszenia zadania [...]

Ogłoszenie wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Lubraniec na 2021 rok

Ogłoszenie wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Lubraniec na 2021 rok [...]

Karta do głosowania budżet obywatelski Gminy Lubraniec na 2020 rok

Poniżej do pobrania dokument edytowalny: [...]

26.XI.2018 r. mija termin zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego Gminy Lubraniec na 2019 rok

Burmistrz Lubrańca zachęca mieszkańców Miasta Lubraniec do inicjowania zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Przypominamy, iż 26.XI.2018 r. mija termin zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego Gminy Lubraniec na 2019 rok, zgodnie z [...]

Wzory dokumentów do zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego Gminy Lubraniec

Poniżej do pobrania wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego Gminy Lubraniec Wersja edytowalna (.doc) [...]

ZARZĄDZENIE Nr 20/2018 Burmistrza Lubrańca z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wzoru formularza zgłoszenia projektu i karty do głosowania do budżetu obywatelskiego Gminy Lubraniec w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm .   Burmistrz  Lubrańca zarządza, co następuje: [...]

Uchwała nr XXXIII/290/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Lubraniec

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. [...]

metryczka