Program Ochrony Powietrza

Program Ochrony Powietrza

UCHWAŁA NR XXIII/340/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej

Sprawozdania z realizacji  "Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej" za lata 2020; 2021; 2022 [...]

UCHWAŁA NR XXXVII/622/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 października 2017 r. dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5

UCHWAŁA NR XXXVII/622/17SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO                  z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza [...]

UCHWAŁA NR XXIII/340/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej

UCHWAŁA NR XXIII/340/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO                     z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 [...]

Zalecane postępowanie przy przekroczeniach poziomu stężeń pyłu PM10 dla Gminy Lubraniec

Zalecane postępowanie przy przekroczeniach pyłu PM10 między 150 ug/m 3  a 300ug/m3oraz powyżej 300ug/m3 [...]

metryczka