Obwieszczenia, informacje, komunikaty

Obwieszczenia, informacje, komunikaty

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lubrańcu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Lubrańcu podaje do wiadomości publicznej: [...]

Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych

Pierwsze posiedzenie  obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodach oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodach odbędzie się :8 października 2018 r. (poniedziałek) o [...]

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Lubrańca zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Lubrańcu podaje do wiadomości publicznej [...]

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lubrańcu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Lubrańcupodaje do publicznej wiadomości: [...]

INFORMACJA Urzędu Miejskiego w Lubrańcu z dnia 21 września 2018 r. o miejscu, dacie i godzinie publicznego losowania, w celu ustalenia składów obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i  1349) i § 13 ust. 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Lubrańca z dnia 14 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Lubrańca podaje do wiadomości wyborców : [...]

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 10 września 2018 r.w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r.poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.. [...]

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych

Na podstawie art. 178 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 [...]

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 6 września o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie publicznego losowania

Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) i § 12 ust. 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na [...]

KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 31 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Na podstawie § 9 pkt 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. poz. 246), [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Lubrańca z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu...

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Lubrańca podaje do publicznej wiadomości: [...]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LUBRAŃCA z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art.114 ustawy z dnia  5 sierpnia 2011r.  - Kodeks wyborczy (Dz.U.2018 poz.754 t.j. Burmistrz Lubrańca   podaje do publicznej  wiadomości : [...]

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego we Włocławku I

Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i [...]

zaktualizowana INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Poniżej do pobrania : zaktualizowana INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 13 marca 2018 r. w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z 12 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę PKW z 19 [...]

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Uprzejmie informuję, że Państwowa Komisja Wyborcza w dniu ł9 lutego 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. Na podstawie § 2 ww. uchwały dyrektor włocławskiej Delegatury KBW [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018r. o liczbie wybieranych radnych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 374 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. 2017r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 ,138)podaję do publicznej wiadomości: [...]

Obwieszczenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018r. o liczbie wybieranych radnych dla gmin/miast, powiatów

Na podstawie art. 374 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. 2017r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 ,138)podaję do publicznej wiadomości: [...]

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!     Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo [...]

metryczka