PREFERENCYJNA SPRZEDAŻ WĘGLA

PREFERENCYJNA SPRZEDAŻ WĘGLA

Informacja o przystąpieniu Gminy Lubraniec od 1 stycznia 2023 roku do zakupu paliw stałych z przeznaczeniem na opał dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec.

Na podstawie  art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz.2236) Burmistrz Lubrańca ogłasza, że od 1 stycznia 2023 roku, Gmina [...]

Informacja o przystąpieniu Gminy Lubraniec do zakupu paliw stałych z przeznaczeniem na opał dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec.

Na podstawie  art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz.2236) Burmistrz Lubrańca ogłasza, że Gmina Lubraniec przystępuje [...]

metryczka