Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 462) starsze aktualności »Ogłoszenie Referendarza Sądowego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego we Włocławku z wniosku Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w przedmiocie post. sygn. akt I Ns 1338/23 - zezw. na złożenie świadczenia do depozytu

05.03.2024

Ogłoszenie Referendarza Sądowego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego we Włocławku z wniosku Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w przedmiocie post. sygn. akt I Ns 1338/23 - zezw. na złożenie świadczenia do depozytuInformacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej

02.02.2024

Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowejObw. Starosty Włocławskiego z dnia 23.01.2024 r. o wszcz. post. odszkodowawczego - dz. nr 57/9 obr. Kazanie

23.01.2024

Obw. Starosty Włocławskiego z dnia 23.01.2024 r. o wszcz. post. odszkodowawczego - dz. nr 57/9 obr. KazanieObwieszczenie Wójta Gminy Boniewo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.01.2024 r.: znak: ZPiPF.6220.2.2023 - Dz. nr 6/2 - obr. Otmianowo, gmina Boniewo

11.01.2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Boniewo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.01.2024 r.: znak: ZPiPF.6220.2.2023 - Dz. nr 6/2 - obr. Otmianowo, gmina BoniewoRozporządzenie Nr 1/2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dn. 9.01.2024r. ws. zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

09.01.2024

Rozporządzenie Nr 1/2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dn. 9.01.2024r. ws. zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObw. Starosty Włocławskiego z dnia 08.01.2024 r. informująca o terminie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - dz. nr 26/2 - obręb Sarnowo

08.01.2024

Obw. Starosty Włocławskiego z dnia 08.01.2024 r. informująca o terminie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - dz. nr 26/2 - obręb SarnowoNabór specjalistów do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi

28.12.2023

Nabór specjalistów do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymiObwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 06.12.2023 r. o wydaniu decyzji o zewzwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr: ZRID 33/2023 z 06.12.2023 r.

06.12.2023

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 06.12.2023 r. o wydaniu decyzji o zewzwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr: ZRID 33/2023 z 06.12.2023 r.Obwieszczenie Wojewody Kuj-Pom z 06.12.2023 r. o wyd. decyzji Nr 9/2023 o ustaleniu lok. inw. towarzysz. inw. w zakresie terminalu pn.: 'Budowa gazociągu przyłączeniowego w/c DN100 do stacji gazowej wysokiego ciśnienia Lubraniec'

06.12.2023

Obwieszczenie Wojewody Kuj-Pom z 06.12.2023 r. o wyd. decyzji Nr 9/2023 o ustaleniu lok. inw. towarzysz. inw. w zakresie terminalu pn.: 'Budowa gazociągu przyłączeniowego w/c DN100 do stacji gazowej wysokiego ciśnienia Lubraniec'Obw. Starosty Włocławskiego z dnia 22.11.2023 r. o wszcz. post. w sprawie ustalenia odszk. - dz. nr 26/2, obr. Sarnowo

22.11.2023

Obw. Starosty Włocławskiego z dnia 22.11.2023 r. o wszcz. post. w sprawie ustalenia odszk. - dz. nr 26/2, obr. SarnowoOBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2023 r. ws. liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024–2029 na obszarze właściwości Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i

14.11.2023

OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2023 r. ws. liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024–2029 na obszarze właściwości Komisarzy Wyborczych we Włocławku I iObw. Starosty Włocławskiego z dnia 10.11.2023 r. o wszcz. post. adm. w spraw. wyd. dec. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 'Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kazanie'

10.11.2023

Obw. Starosty Włocławskiego z dnia 10.11.2023 r. o wszcz. post. adm. w spraw. wyd. dec. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 'Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kazanie'Obw. Starosty Włocławskiego z dnia 10.11.2023 r. o wyd. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej NR ZRID 32/2023 z dnia 10.11.2023 r. pn.: 'Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 190676C Sarnowo od km 0+000 do km 2+450'

10.11.2023

Obw. Starosty Włocławskiego z dnia 10.11.2023 r. o wyd. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej NR ZRID 32/2023 z dnia 10.11.2023 r. pn.: 'Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 190676C Sarnowo od km 0+000 do km 2+450'Obw. Starosty Włocławskiego z dnia 09.11.2023 r. o wyd. decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruch. - Dz. nr 97, obręb Smogorzewo.

09.11.2023

Obw. Starosty Włocławskiego z dnia 09.11.2023 r. o wyd. decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruch. - Dz. nr 97, obręb Smogorzewo.Obw. Starosty Włocławskiego z dnia 08.11.2023 r. o wyd. decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruch. - Dz. nr 97, obręb Smogorzewo.

08.11.2023

Obw. Starosty Włocławskiego z dnia 08.11.2023 r. o wyd. decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruch. - Dz. nr 97, obręb Smogorzewo.OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. ws. liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kadencji 2024-2029

08.11.2023

OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. ws. liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kadencji 2024-2029Obwieszczenie Wójta Gminy Boniewo z dnia 06.11.2023 r. o wszcz. post. w sprawie wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Dz. nr 6/2, obr. Otmianowo, gmina Boniewo.

06.11.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Boniewo z dnia 06.11.2023 r. o wszcz. post. w sprawie wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Dz. nr 6/2, obr. Otmianowo, gmina Boniewo.Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 30.10.2023 r. o wydaniu decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie Dz. nr 209/2, położonej w obrębie Skaszyn.

30.10.2023

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 30.10.2023 r. o wydaniu decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie Dz. nr 209/2, położonej w obrębie Skaszyn.Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 27.10.2023 r. o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z Dz. nr 209/2, położonej w obrębie Skaszyn.

27.10.2023

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 27.10.2023 r. o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z Dz. nr 209/2, położonej w obrębie Skaszyn.Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wydaniu w dn. 25.10.2023r. o wydaniu decyzji znak GGN.6821.16.2023.JCh zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej numerem działki 233/3 położonej w obrębie

25.10.2023

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wydaniu w dn. 25.10.2023r. o wydaniu decyzji znak GGN.6821.16.2023.JCh zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej numerem działki 233/3 położonej w obrębieAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 462) starsze aktualności »