Oświadczenia majątkowe w 2018r.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 24 h ust. 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) przedstawiamy oświadczenia majątkowe osób zobligowanych do ich złożenia.


W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 rok: burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza .

Stanisław Piotr Budzyński (2822kB) pdf - Burmistrz Lubrańca

Marek Wiesław Góreczny (1248kB) pdf - Zastępca Burmistrza Lubrańca

Ewa Janicka (1296kB) pdf - Skarbnik Gminy

Jerzy Pawłowski (2010kB) pdf - Sekretarz Gminy

Agnieszka Skalska - Krawczyk (1338kB) pdf - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

Maria Brzezińska (1776kB) pdf - Kierownik MGOPS w Lubraniec

Katarzyna Pasturczak (6876kB) pdf - insp. ds. świadczeń rodzinnych, w związku z cofnięciem upoważnienienia do wydawania decyzji w imieniu burmistrza

Anna Bacciarelli (2550kB) pdf - w związku z zakończeniem powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu

Anna Bacciarelli (2649kB) pdf - w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu

Elżbieta Jażdżewska (6795kB) pdf - w związku z zakończeniem powierzenia stanowiska Dyrektora SP w Sarnowie

Elżbieta Jażdżewska (6795kB) pdf - w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora SP w Sarnowie

Przemysław Sadziński (4721kB) pdf - w związku z zakończeniem powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu

Przemysław Sadziński (4721kB) pdf - w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w LubrańcuOświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Lubrańcu
za 2018 r. :

{pprzewodniczący} - Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu

Zbigniew Siewierski (2411kB) pdf - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubrańcu

Grażyna Kruczkowska (2291kB) pdf - Radna Rady Miejskiej w Lubrańcu

Lidia Nowak (1091kB) pdf - Radna Rady Miejskiej w Lubrańcu

Magdalena Pawłowska (2160kB) pdf - Radna Rady Miejskiej w Lubrańcu

Magdalena Rybowska (2194kB) pdf - Radna Rady Miejskiej w Lubrańcu

Dariusz Rzekanowski (2443kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

Jacek Kowalewski (2418kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

Jacek Urbański (2498kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

Jarosław Sobczyński (2400kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

Lesław Stanisławski (2375kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

Mirosław Stefański (2565kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

Piotr Krygier (1841kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

Stefan Szczupakowski (1112kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

Waldemar Majewski (2369kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2018 r.:

Anna Bacciarelli (1356kB) pdf - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu

Barbara Wysocka - Czajka (1126kB) pdf - Dyrektor PSP w Zgłowiączce

Elżbieta Jażdżewska (2029kB) pdf - Dyrektor PSP w Sarnowie

Krzysztof Górniewicz (1617kB) pdf - Dyrektor PSP w Kłobi

Joanna Olejniczak (1317kB) pdf - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Siemnówku

Przemysław Sadziński (1990kB) pdf - Dyrektor PSP w Lubrańcu

Piotr Wichrowski (2152kB) pdf - Zastępca Dyrektora PSP w Lubrańcu

Leszek Borkowski (1738kB) pdf - Dyrektor SPZOZ

Elżbieta Małkowska (1897kB) pdf - Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Stawicka (1730kB) pdf - Dyrektor LCDK w Lubrańcu

Mirosław Lewandowski (2393kB) pdf - Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Elżbieta Gawrysiak (2020kB) pdf - Główna Księgowa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz Członek Zarządu Spółki


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (8 października 2018)
Opublikował: Wojciech Przybysz (8 października 2018, 10:52:39)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (30 kwietnia 2024, 10:34:50)
Zmieniono: publikacja oświadczeń po anonimizacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7079