Projekty uproszczonych planów urządzenia lasów

Zawiadamiam,

że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.)

w dniach 06-07-2020 - 06-09-2020 r.
w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu
w pokoju nr 9 w godz. 9.00 - 14.00

zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu gminy.

Jednocześnie informuję , że:
  1. w okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art.21 ust. 5 ustawy).
  2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego
  3. Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.
  4. Poza użytkami Ls,  nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych.
  5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls.)
Poniżej do pobrania :

Formularz zgłoszenia:

Formularz: ZASTRZEŻENIA I WNIOSKI WŁAŚCICIELI DO PROJEKTÓW UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW (90kB) pdf

Operaty i mapy:

miasto Lubraniec

Operat miasto Lubraniec (1714kB) pdf
Mapa miasto Lubraniec (1146kB) pdf

dla obszarów wiejskich znajdują się w spakowanym archiwum zip. W celu zapoznania się z ich treścią, należy rozpakować poniższe archiwum. 

Operaty obszar wiejski (40681kB) zip
Mapy obszar wiejski (14033kB) zip


metryczka


Wytworzył: Stanisław Budzyński - Burmistrz Lubrańca (6 lipca 2020)
Opublikował: Wojciech Przybysz (7 lipca 2020, 22:03:03)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (9 lipca 2020, 08:57:43)
Zmieniono: modyfikacja załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3123