Oświadczenia majątkowe w 2016r.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 24 h ust. 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) przedstawiamy oświadczenia majątkowe osób zobligowanych do ich złożenia.


W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok: burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza .


Stanislaw Piotr Budzyński (319kB) pdf - Burmistrz Lubrańca

Marek Wiesław Góreczny (284kB) pdf - Zastępca Burmistrza Lubrańca

Ewa Janicka (334kB) pdf - Skarbnik Gminy

Jerzy Pawłowski (569kB) pdf - Sekretarz Gminy

Agnieszka Skalska-Krawczyk (256kB) pdf -  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

Maria Brzezińska (332kB) pdf - Kierownik MGOPS w Lubrańcu

Anna Bacciarelli (482kB) pdf - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu

Barbara Wysocka - Czajka (234kB) pdf - Dyrektor PSP w Zgłowiączce

Elżbieta Jażdżewska (582kB) pdf - Dyrektor PSP w Sarnowie

Joanna Olejniczak (534kB) pdf - Dyrektor  Publicznego Gimnazjum w Siemnówku

Przemysław Sadziński (299kB) pdf - Dyrektor ZS w Lubrańcu

Piotr Wichrowski (332kB) pdf - Zastępca Dyrektora ZS w Lubrańcu

Krzysztof Górniewicz (563kB) pdf - Dyrektor ZS w Kłobi

Leszek Borkowski (506kB) pdf - Dyrektor SPZOZ

Elżbieta Małkowska (549kB) pdf - Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Stawicka (483kB) pdf - Dyrektor LCDK w Lubrańcu

Mirosław Lewandowski (419kB) pdf - Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Elżbieta Gawrysiak (493kB) pdf - Główna Księgowa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz Członek Zarządu Spółki


Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok:


Piotr Jacek Sławianowski (337kB) pdf - Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu

Stefan Gralak (555kB) pdf - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubrańcu


Lidia Nowak (545kB) pdf - Radna Rady Miejskiej

Anna Przybysz (359kB) pdf - Radna Rady Miejskiej

Magdalena Rybowska (538kB) pdf - Radna Rady Miejskiej

Miłosz Wiśniewski (506kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Lesław Stanisławski (513kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Jacek Urbański (378kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Józef Żakowski (497kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Mariusz Podczarski (515kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Mirosław Stefański (505kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Stefan Szczupakowski (553kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Waldemar Lewandowski (479kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Waldemar Majewski (525kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Zbigniew Siewierski (491kB) pdf - Radny Rady Miejskiej


Oświadczenia majątkowe osób, które w 2016 roku zostały zobligowane do ich złożenia w związku ze zmianą stanowiska .

Jacek Kowalewski (637kB) pdf - w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miejskiej w Lubrańcu

Marcin Czarniak (310kB) pdf - w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Zastępcy Burmistrza Lubrańca

Aldona Olakowska (548kB) pdf - w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu burmistrza

Katarzyna Pasturczak (585kB) pdf - insp. ds. świadczeń rodzinnych, w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji w imieniu burmistrza

Anna Jakóbowska (575kB) pdf - w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Małkowska (525kB) pdf - w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Aldona Olakowska (509kB) pdf - w związku z zakończeniem upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu burmistrza


metryczka


Wytworzył: Administrator (13 czerwca 2016)
Opublikował: Wojciech Przybysz (13 czerwca 2016, 11:59:47)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (11 grudnia 2017, 14:58:37)
Zmieniono: publikacja korekty oświadczenia majątkowego Anny Bacciarelli

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6870