Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2017 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 27) starsze uchwały »Uchwała nr XXVI/176/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lubrańcu oraz ustalenia składu liczebnego i osobowego radnych, oraz wyboru przewodniczącego komisji

Uchwała nr XXVI/175/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2017


w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec

Uchwała nr XXVI/174/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2017


w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubraniec na lata 2017 - 2021

Uchwała nr XXVI/173/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2017


o określeniu kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubraniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała nr XXVI/172/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2017


o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego, oddziałów przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubraniec i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów

Uchwała nr XXVI/171/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2017


w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała nr XXVI/170/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2017


w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Lubrańcu do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych oraz dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w imieniu burmistrza

Uchwała nr XXVI/169/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2017


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Lubrańcu do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych oraz dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w imieniu burmistrza

Uchwała nr XXVI/168/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017

Uchwała nr XXVI/167/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2017


w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIV/146/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2017 - 2025

Uchwała nr XXVI/166/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu

Uchwała nr XXV/165/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2017


w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała nr XXV/164/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2017


w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Krowice

Uchwała nr XXV/163/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2017


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris ”

Uchwała nr XXV/162/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2017


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Uchwała nr XXV/161/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2017


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubrańcu

Uchwała nr XXV/160/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2017


w sprawie uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Lubrańcu

Uchwała nr XXV/159/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2017


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała nr XXV/158/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2017


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała nr XXV/157/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2017


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Lubrańca umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 27) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij