Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2018 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 20)Uchwała nr XXXV/345/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2018


w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubraniec na lata 2016-2026

Uchwała nr XXXV/343/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2018


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/366/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwała nr XXXV/342/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2018


w sprawie określenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Lubraniec celem redukcji emisji zanieczyszczeń: pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu [Mg/rok].

Uchwała nr XXXV/341/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2018


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec

Uchwała nr XXXV/340/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018

Uchwała nr XXXV/339/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2018


zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2018 - 2026

Uchwała nr XXXV/338/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2018


zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Uchwała nr XXXIV/336/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwała nr XXXIV/335/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018


w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lubraniec, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienie tych kryteriów oraz liczby punktów, możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

Uchwała nr XXXIV/334/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018


w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubraniec, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienie tych kryteriów oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

Uchwała nr XXXIV/333/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Lubraniec jest organem ewidencyjnym

Uchwała nr XXXIV/332/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018


w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się w Gminie Lubraniec nieokreślonym imiennie rodzinom polskiego pochodzenia w ramach repatriacji

Uchwała nr XXXIV/331/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dobierzyn

Uchwała nr XXXIV/330/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018


w sprawie " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubraniec w 2018 r.”

Uchwała nr XXXIV/328/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018

Uchwała nr XXXIV/327/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018


zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2018 - 2026

Uchwała nr XXXIV/326/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018


w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 20)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij