Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 436) starsze aktualności »Obw. Starosty Włocławskiego o wszcz. i zakoń. post. adm. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruch. o nieuregulowanym stanie prawnym - Dz. nr 209/2 - obręb Skaszyn

14.09.2023

Obw. Starosty Włocławskiego o wszcz. i zakoń. post. adm. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruch. o nieuregulowanym stanie prawnym - Dz. nr 209/2 - obręb SkaszynObw. Starosty Włocławskiego o wszcz. i zakoń. post. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruch. o nieuregulowanym stanie prawnym - Dz. nr 97 - obręb Smogorzewo

14.09.2023

Obw. Starosty Włocławskiego o wszcz. i zakoń. post. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruch. o nieuregulowanym stanie prawnym - Dz. nr 97 - obręb SmogorzewoOBW. WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 01.09.2023 r. o wyd. decyzji o zezw. na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski–Izbica Kujawska–Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I

01.09.2023

OBW. WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 01.09.2023 r. o wyd. decyzji o zezw. na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski–Izbica Kujawska–Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap IObw. Starosty Włocławskiego o wszcz. i zakoń. post. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruch. o nieuregulowanym stanie prawnym - Dz. nr 233/3 - obręb Siemnówek

29.08.2023

Obw. Starosty Włocławskiego o wszcz. i zakoń. post. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruch. o nieuregulowanym stanie prawnym - Dz. nr 233/3 - obręb SiemnówekNabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 'Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

25.08.2023

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 'Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu SolidarnościowegoObwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2023 r. - wszcz. post. admi. - 'Likwidacja wypłycenia gazociągu DN 500 Nowiny Brdowskie - Wieniec w m. Borek na przekroczeniu rzeki Zgłowiączka'

23.08.2023

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2023 r. - wszcz. post. admi. - 'Likwidacja wypłycenia gazociągu DN 500 Nowiny Brdowskie - Wieniec w m. Borek na przekroczeniu rzeki Zgłowiączka'Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozw. wodnoprawnego związanego z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec

18.08.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozw. wodnoprawnego związanego z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. LubraniecObwieszczenie RDOŚ w Bydgoszczy o wydaniu dec. umarzającej postępowanie w całości ws. wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 'Budowa gazociągu przyłączeniowego w/c DN100 do stacji gazowej wysokiego ciśnienia Lubranie

17.08.2023

Obwieszczenie RDOŚ w Bydgoszczy o wydaniu dec. umarzającej postępowanie w całości ws. wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 'Budowa gazociągu przyłączeniowego w/c DN100 do stacji gazowej wysokiego ciśnienia Lubraniezapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi

06.07.2023

zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymiPOSTANOWIENIE Nr 83/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU Iz dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Lubraniec na stałe obwody głosowania

29.05.2023

POSTANOWIENIE Nr 83/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU Iz dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Lubraniec na stałe obwody głosowaniaObw. Wojeowdy Kuj-Pom z dnia 29.05.2023 r. o wyd. decyzji o ustal. lokalizacji inw. towarz. inw. w zakresie terminalu pn.: „Przebudowa zespołu zaporowo-upustowego Z-11 Skaszyn na gazociągu DN 500 MOP 2,5 MPa relacji Nowiny Brdowskie - Wieniec'

29.05.2023

Obw. Wojeowdy Kuj-Pom z dnia 29.05.2023 r. o wyd. decyzji o ustal. lokalizacji inw. towarz. inw. w zakresie terminalu pn.: „Przebudowa zespołu zaporowo-upustowego Z-11 Skaszyn na gazociągu DN 500 MOP 2,5 MPa relacji Nowiny Brdowskie - Wieniec'Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 25.05.2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr ZRID 12/2023 - 'Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2913C Lubraniec - Kruszynek od km 0+000 do km 6+225'

25.05.2023

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 25.05.2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr ZRID 12/2023 - 'Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2913C Lubraniec - Kruszynek od km 0+000 do km 6+225'Zawiadomienie o zebraniu dowodów w związku z toczącym się post. ws. wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:' Likwidacja wypłycenia gazociągu DN500 Nowiny Brdowskie - Wieniec w m. Borek na przekroczeniu rzeki Zgłow

19.05.2023

Zawiadomienie o zebraniu dowodów w związku z toczącym się post. ws. wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:' Likwidacja wypłycenia gazociągu DN500 Nowiny Brdowskie - Wieniec w m. Borek na przekroczeniu rzeki ZgłowObwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 09.05.2023 r. o wszczęciu post. administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zewzwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. 'Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2913C Lubraniec - Kruszynek od km 0+000 do km 6+

09.05.2023

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 09.05.2023 r. o wszczęciu post. administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zewzwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. 'Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2913C Lubraniec - Kruszynek od km 0+000 do km 6+Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 436) starsze aktualności »