Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 388) starsze aktualności »Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystani z wód obejmujące wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych - punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ...

24.06.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystani z wód obejmujące wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych - punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ...Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystani z wód obejmujące wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych - punktu zlewnego na terenie oczyszczalni w m. Ma

24.06.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystani z wód obejmujące wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych - punktu zlewnego na terenie oczyszczalni w m. MaObwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dn. 21.06.2022r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 'Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło – Budowa obwodnicy m. Lubraniec'

21.06.2022

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dn. 21.06.2022r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 'Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło – Budowa obwodnicy m. Lubraniec'Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 2, zlokalizowanej na dz. ewid. 16/1 obręb Kolonia Piaski, gm. Lub

17.06.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 2, zlokalizowanej na dz. ewid. 16/1 obręb Kolonia Piaski, gm. LubObwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie na działce nr 72 obręb Koniec gm. Lubraniec studni głębinowej, wykonanie systemu nawodnień ciśnieniowych

30.05.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie na działce nr 72 obręb Koniec gm. Lubraniec studni głębinowej, wykonanie systemu nawodnień ciśnieniowychObwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. obiektu do ujmowania wód podziemnych - studni nr 1 na dz. nr 13, obręb 0034 Sułkow

30.05.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. obiektu do ujmowania wód podziemnych - studni nr 1 na dz. nr 13, obręb 0034 SułkowObwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- studni głębinowej zlokalizowanej na dz. ew. nr 99, obręb Ossowo, gm. Lubraniec

25.05.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- studni głębinowej zlokalizowanej na dz. ew. nr 99, obręb Ossowo, gm. LubraniecObwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych ( dz. 61 obręb Kolonia Piaski gm. Lubrani

28.04.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych ( dz. 61 obręb Kolonia Piaski gm. LubraniObwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni nr 1 ( dz. 5/5 obręb Borek gm. Lubraniec), urządzenia do nawadniania...

22.03.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni nr 1 ( dz. 5/5 obręb Borek gm. Lubraniec), urządzenia do nawadniania...Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego: na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1...

22.03.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego: na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1...Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

08.03.2022

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowaniaOBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

08.03.2022

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejObwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na : wykonanie na działce nr 32 obręb Bielawy studni głębinowej, wykonanie systemu odwodnień ciśnieniowych ....

01.02.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na : wykonanie na działce nr 32 obręb Bielawy studni głębinowej, wykonanie systemu odwodnień ciśnieniowych ....Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na : wykonanie studni nr 4 i 5 na działce nr 99/1 obręb Żydowo usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z uję

31.01.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na : wykonanie studni nr 4 i 5 na działce nr 99/1 obręb Żydowo usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęObwieszczenie Starosty Włocławskiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o ustalenie odszkodowania za grunty zajęte na realizację inwestycji drogowej pn. :Rozbudowa drogi gminnej Nr 190694C Dobierzyn (Przydatki)”, oznaczona numerem działki 4

25.01.2022

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o ustalenie odszkodowania za grunty zajęte na realizację inwestycji drogowej pn. :Rozbudowa drogi gminnej Nr 190694C Dobierzyn (Przydatki)”, oznaczona numerem działki 4AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBRANIEC

13.01.2022

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBRANIECAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 388) starsze aktualności »