Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 369) starsze aktualności »AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBRANIEC

13.01.2022

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBRANIECDODATEK OSŁONOWY - INFORMACJA

13.01.2022

DODATEK OSŁONOWY - INFORMACJAObwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz. wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych - studni nr 1 na terenie działki 85 obręb Lubrańczyk.

09.12.2021

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz. wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych - studni nr 1 na terenie działki 85 obręb Lubrańczyk.OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

30.11.2021

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku o wszczęciu postępowania

16.11.2021

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku o wszczęciu postępowaniaBudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN i nn wraz z rozdzielnicami/szafkami pomiarowymi, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz wymianie słupów linii napowietrznej SN na działkach oznaczonych ...

15.11.2021

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN i nn wraz z rozdzielnicami/szafkami pomiarowymi, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz wymianie słupów linii napowietrznej SN na działkach oznaczonych ...CYFROWA GMINA- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym–„Granty PPGR”

29.10.2021

CYFROWA GMINA- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym–„Granty PPGR”Informacja o konsultacjach społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 'Programu w Projekcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

29.10.2021

Informacja o konsultacjach społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 'Programu w Projekcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022Nabór zgłoszeń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ' Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej' - edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego

15.10.2021

Nabór zgłoszeń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ' Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej' - edycja 2022 w ramach Funduszu SolidarnościowegoZawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania nieruchomością w związku z budową przyłącza elektroenergetycznego w ramach realizacji inwestycji pn. : Budowa pośredniej stacji pomp SC -1 A pomi

22.09.2021

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania nieruchomością w związku z budową przyłącza elektroenergetycznego w ramach realizacji inwestycji pn. : Budowa pośredniej stacji pomp SC -1 A pomiOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BONIEWO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, -budowa elektroenergetycznej linii kablowe

17.09.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BONIEWO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, -budowa elektroenergetycznej linii kabloweOgłoszenie o przeprowadzeniu wyborów na Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedlowej

06.07.2021

Ogłoszenie o przeprowadzeniu wyborów na Przewodniczącego Zarządu Rady OsiedlowejObwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2021r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 'Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych...

30.06.2021

Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2021r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 'Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych...Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2021r. o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 1/2021 z dn. 27.04.2021r. znak WIR.II.747.18.2020.EP uzupełnionej postanowieniem z dn. 14.05.2021r. znak WIR.II.747.18.2020.EP, ...

24.06.2021

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2021r. o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 1/2021 z dn. 27.04.2021r. znak WIR.II.747.18.2020.EP uzupełnionej postanowieniem z dn. 14.05.2021r. znak WIR.II.747.18.2020.EP, ...Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2021r. o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 1/2021 z dn. 27.04.2021r. znak WIR.II.747.18.2020.EP uzupełnionej postanowieniem z dn. 14.05.2021r. znak WIR.II.747.18.2020.EP, ...

24.06.2021

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2021r. o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 1/2021 z dn. 27.04.2021r. znak WIR.II.747.18.2020.EP uzupełnionej postanowieniem z dn. 14.05.2021r. znak WIR.II.747.18.2020.EP, ...Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzysz

24.06.2021

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszObwieszczenie o wszczęciu postępowania postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ws. wydania pozwoleń wodnoprawnych dot. realizacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 270 - budowa obwodnicy miasta Lubraniec

16.06.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ws. wydania pozwoleń wodnoprawnych dot. realizacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 270 - budowa obwodnicy miasta LubraniecObwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 7 czerwca 2021r. zawiadamiające o prowadzonym postępowaniu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 'Wykonaniu urządzenia ...'

07.06.2021

Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 7 czerwca 2021r. zawiadamiające o prowadzonym postępowaniu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 'Wykonaniu urządzenia ...'Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak ŚG-V.7430.13.2020 zatwierdzającej opracowanie pt. 'Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich do projektu posadowienia obwodnicy Lubrańca w ciągu DW270...'

25.05.2021

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak ŚG-V.7430.13.2020 zatwierdzającej opracowanie pt. 'Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich do projektu posadowienia obwodnicy Lubrańca w ciągu DW270...'Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych - studni nr 1 na terenie działki 56/3 obręb Ann

18.05.2021

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych - studni nr 1 na terenie działki 56/3 obręb AnnAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 369) starsze aktualności »