Oświadczenia majątkowe w 2023 r.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 24 h ust. 6 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2023 r., poz. 40) przedstawiamy oświadczenia majątkowe osób zobligowanych do ich złożenia. W oświadczeniach dokonano anonimizacji informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24 i ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40)

Oświadczenia majątkowe osób, które w 2023 r. zostały zobligowane do ich złożenia w związku ze zmianą stanowiska:

Elżbieta Małkowska (922kB) pdf - Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubrańcu - w związku z upływem kadencji

Elżbieta Małkowska (900kB) pdf - Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubrańcu - w związku z ponownym wyborem

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (22 czerwca 2023)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (22 czerwca 2023, 09:34:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 841