Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-214

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 24 h ust. 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) przedstawiamy oświadczenia majątkowe osób zobligowanych do ich złożenia.


W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.


Oświadczenie majątkowe Burmistrza Lubrańca na koniec kadencji 2010-2014 

Krzysztof Wrzesiński (1194kB) pdf - Burmistrz Lubrańca

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubrańcu

na koniec kadencji 2010-2014


Kazimierz Magos (1066kB) pdf - Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Lubrańcu

na koniec kadencji 2010-2014


Jacek Jankowski (1155kB) pdf - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubrańcu

Lidia Nowak (1134kB) pdf - Radna Rady Miejskiej

Jolanta Jędrzejewska (1169kB) pdf - Radna Rady Miejskiej

Stefan Gralak (1242kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Dariusz Jaroński (1090kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Jan Kobiela (1093kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Paweł Koprowski (1154kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Władysław Lewandowski (1100kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Mariusz Podczarski (1148kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Zbigniew Siewierski (1130kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Lesław Stanisławski (1159kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Mirosław Stefański (1117kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Stefan Szczupakowski (1141kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Jacek Urbański (1172kB) pdf - Radny Rady Miejskiej


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (14 października 2014)
Opublikował: Wojciech Przybysz (14 października 2014, 08:41:24)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (26 stycznia 2015, 11:04:06)
Zmieniono: publikacja oświadczeń majątkowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5412