Oświadczenia majątkowe w 2014r.

Oświadczenia majątkowe w 2014r.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 24 h ust. 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) przedstawiamy oświadczenia majątkowe osób zobligowanych do ich złożenia.


W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok: burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza


Krzysztof Wrzesiński (1284kB) pdf - Burmistrz Lubrańca

Marcin Czarniak (635kB) pdf - Zastępca Burmistrza Lubrańca

Ewa Janicka (669kB) pdf - Skarbnik Gminy

Jerzy Pawłowski (1297kB) pdf - Sekretarz Gminy

Mirosław Lewandowski (962kB) pdf - Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Elżbieta Gawrysiak (998kB) pdf - Główna Księgowa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz Członek Zarządu Spółki

Leszek Borkowski (1062kB) pdf - Dyrektor SPZOZ

Agnieszka Skalska-Krawczyk (489kB) pdf - Dyrektor ZOEASiPS

Anna Jakóbowska (863kB) pdf - Kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Stawicka (1087kB) pdf - Dyrektor MGOK w Lubrańcu

Maria Brzezińska (1130kB) pdf - Kierownik MGOPS w Lubrańcu

Przemysław Sadziński (1125kB) pdf - Dyrektor ZS w Lubrańcu

Piotr Wichrowski (1088kB) pdf - Zastępca Dyrektora ZS w Lubrańcu

Krzysztof Górniewicz (635kB) pdf - Dyrektor ZS w Kłobi

Barbara Wysocka-Czajka (543kB) pdf - Dyrektor PSP w Zgłowiączce

Elżbieta Jażdżewska (1166kB) pdf - Dyrektor PSP w Sarnowie

Elżbieta Strzałkowska (1175kB) pdf - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Siemnówku

Joanna Olejniczak (1090kB) pdf -p.o. Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Siemnówku

Anna Bacciarelli (1001kB) pdf - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w LubrańcuOświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok:

Piotr Sławianowski (1138kB) pdf - Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu

Stefan Gralak (1312kB) pdf - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubrańcu


Lidia Nowak (1137kB) pdf - Radna Rady Miejskiej

Anna Przybysz (803kB) pdf - Radna Rady Miejskiej

Magdalena Rybowska (1050kB) pdf - Radna Rady Miejskiej

Jacek Kowalewski (1154kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Lesław Stanisławski (1174kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Jacek Urbański (1189kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Józef Żakowski (1130kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Mariusz Podczarski (1131kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Mirosław Stefański (1135kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Stefan Szczupakowski (1160kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Waldemar Lewandowski (1088kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Waldemar Majewski (1087kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Zbigniew Siewierski (1111kB) pdf - Radny Rady MiejskiejOświadczenia majątkowe osób, które w 2014 roku zostały zobligowane do ich złożenia w związku ze zmianą stanowiska .

Joanna Olejniczak (1158kB) pdf - w związku z powierzeniem stanowiska  p.o. Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Siemnówku

Grażyna Szortyka (711kB) pdf - w związku z zakończeniem pełnienia funkcji kierownika USC w Lubrańcu

Joanna Olejniczak (1097kB) pdf - w związku z zakończeniem pracy na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Siemnówku

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (9 października 2014)
Opublikował: Wojciech Przybysz (9 października 2014, 09:02:12)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (4 maja 2016, 11:20:27)
Zmieniono: publikacja oświadczenia P. Wichrowskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8776