WNIOSEK O WYPŁATĘ DIETY dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych tj. kwota 240 zł.
   
Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania.
 
Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie mężom zaufania, którzy spełnili w/w warunki.

Podstawą wypłaty diety jest wniosek złożony w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu (ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec, pok. nr 7)wraz z zaświadczeniem wydanym przez Przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej. Brak zaświadczenia spowoduje odmowę wypłaty diety.
 
Zgodnie z art. 103aa § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) wypłata diety następuje w terminie 30 dni roboczych  od dnia złożenia wniosku.

Poniżej do pobrania: 

metryczka


Wytworzył: Stanisław Piotr Budzyński - Burmistrz Lubrańca (23 października 2023)
Opublikował: Wojciech Przybysz (23 października 2023, 08:04:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92