ZP.271.4.2018 - wybór oferty

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004  roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2017.1579.z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu oraz jednostkach organizacyjnych gminy Lubraniec w roku 2018
Wybór najkorzystniejszj oferty (217kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński (20 lutego 2018)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (20 lutego 2018, 11:37:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 708