Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zgłowiączce

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), art. 30 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587)

zarządzam, co następuje:

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (8 lipca 2019)
Opublikował: Wojciech Przybysz (9 lipca 2019, 09:02:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224