Uchwała Nr 8/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubraniec na 2020 rok

Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 16/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2019 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania w osobach:

Przewodniczący    - Karol Bednarek
Członkowie        - Jan Sieklucki
                                  - Halina Strzelecka

działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

uchwalił, co następuje:


zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego przez Gminę Lubraniec w projekcie uchwały budżetowej na 2020 r.

czytaj dalej... (786kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Karol Bednarek - Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (10 grudnia 2019)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (10 grudnia 2019, 15:13:12)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (10 grudnia 2019, 15:31:33)
Zmieniono: korekta tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 137