Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości :

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży.

  1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, oznaczona numerem 187/8 o powierzchni 3920m2, położona w Lubrańczyku, gm. Lubraniec, aktualnie będący przedmiotem umowy najmu na czas nieokreślony.
  2. Kupujący wstąpi w prawa tej umowy jako Wynajmujący.
  3. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00013227/6.
  4. Ww. nieruchomość stanowi tereny rolne, jednocześnie znajduje się w strefie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. 
  5. Operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 27.018,00zł. (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy osiemnaście złotych 00/100) 
  6. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. 
  7. Informacje o nieruchomości można uzyskać w UM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 8.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (21 listopada 2012)
Opublikował: Wojciech Przybysz (21 listopada 2012, 11:13:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1779