Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału do ½ własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 320 o powierzchni 175m2 oraz w budynku mieszkalnym składającym się z dwóch lokali

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC
O G Ł A S Z A
 1. Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału do ½ własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 320 o powierzchni 175m2 oraz w budynku mieszkalnym składającym się z dwóch lokali w tym jeden lokal o powierzchni 28,5 m2 przypadający sprzedającemu.
 2. Dla ww. nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr WL1W00044040/7
 3. W/w działka w studium uwarunkowań planistycznych przeznaczona jest na cele mieszkaniowe.
 4. Przetarg odbędzie się dnia 18 stycznia 2012 roku (środa) o godz. 10.30 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
 5. Cena wywoławcza wynosi 35.000,00 zł. (słownie:trzydzieści pięć tysięcy zł.)
 6. Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.500,00 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset zł.), które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta do dnia 13 stycznia 2012 r. do godz. 1300 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 13 stycznia 2012 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta) .
 8. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarciem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg – nabywca.
 9. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta.
 10. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.
 11. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Gminy i Miasta pok. nr 9.
          Wynik postępowania (273kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (14 grudnia 2011)
Opublikował: Wojciech Przybysz (14 grudnia 2011, 15:21:14)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (3 lutego 2012, 09:11:50)
Zmieniono: publikacja wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2441