Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu rolnego położonego w Siemnówkuo powierzchni 5986 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC
O G Ł A S Z A
 1. Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu rolnego położonego w Siemnówku gm. Lubraniec oznaczonego numerem działki 148/16 o powierzchni 5986 m2 dla której urządzona jest księga wieczysta nr 48294.
 2. Przetarg odbędzie się dnia 09 marca 2011 roku (środa) o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
 3. Cena wywoławcza wynosi 16.660,00 zł.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł., które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta do dnia 04 marca 2011 r. do godz. 13:00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 25955900040000304320000004 w terminie do 04 marca` 2011r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta)
 5. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta.
 6. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.
 7. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu z którym zapoznać się można w UGiM pok. nr 9 w godzinach pracy urzędu.
Rozstrzygniecie postępowania:

 1. Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz.U.  Z dnia 22 września 2004 roku Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu przeprowadzonego w dniu 09 marca 2011 roku  dotyczącego sprzedaży działki gruntu położonej w Siemnówku gm. Lubraniec oznaczonej nr 148/16 o powierzchni 5986 m2 dla której urządzona jest księga wieczysta nr 48294.
 2. Do uczestniczenia w przetargu dopuszczone zostały 3 osoby.
 3. Cena wywoławcza działki wynosiła 16.660,00 zł.  
 4. Najwyższa cena  uzyskana w przetargu wyniosła 20.000,00 zł.
 5. Działkę oznaczoną numerem 148/16 o powierzchni 5986 m2 kupił Pan Marcin Włodarzewski za cenę 20.000,00 zł.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (1 lutego 2011)
Opublikował: Wojciech Przybysz (1 lutego 2011, 14:42:12)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (9 marca 2011, 14:22:08)
Zmieniono: Rozstrzygniecie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1988