Zarządzenie nr 82/2020Burmistrza Lubrańcaz dnia 18 listopada 2020w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2021

Zarządzenie nr 82/2020
Burmistrza Lubrańca
z dnia 18 listopada 2020


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2021

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.1) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057)
 
zarządzam:

Zarządzenie Nr 82/2020z dnia 18 listopada 2020 roku (351kB) pdf

Załącznik do Zarządzenia Nr 82 /2020 Burmistrza Lubrańca z dnia 18.11.2020 r. (1999kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (18 listopada 2020, 13:07:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388