Zarządzenie nr 18/2018Burmistrza Lubrańcaz dnia 16 marca 2018w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Zarządzenie nr 18/2018
Burmistrza Lubrańca
z dnia 16 marca 2018


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2017.1875 z późn. zm.[1]), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.2016 pox. 1817 z późn. zm²) oraz uchwały nr XXXII/248/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2017, w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
 
zarządzam, co następuje:


Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku (694kB) pdf


Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 18/2018 z dnia 16 marca 2018 roku (253kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (16 marca 2018, 10:33:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 236