NULL string(0) ""

Uchwała nr L/459/2023Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 21 listopada 2023w sprawie nabycia działek gruntu w formie darowiznyNa podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/123/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2008 r. Nr 98, poz. 1566 z późn. zm., w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.

Uchwała nr L/459/2023
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 21 listopada 2023


w sprawie nabycia działek gruntu w formie darowizny

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/123/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2008 r. Nr 98, poz. 1566 z późn. zm., w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.


Uchwała Nr L/459/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie nabycia działek gruntu w formie darowizny (135kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (24 listopada 2023, 09:22:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 61