NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIX/446/2023Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 26 października 2023w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówNa podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm. w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.

Uchwała nr XLIX/446/2023
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 26 października 2023


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm. w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.


Uchwała Nr XLIX/446/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji za (151kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2023 poz. 6642 z dnia 2023-10-31

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (27 października 2023, 09:51:08)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (2 listopada 2023, 09:09:34)
Zmieniono: publikacja inf. o publikacji w Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 83