NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/181/2020Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 grudnia 2020w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rokNa podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm. i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.

Uchwała nr XIX/181/2020
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm. i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.


Uchwała Nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok (408kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (7 stycznia 2021, 10:45:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 272