NULL string(0) ""

Uchwała nr III/18/2018Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 28 grudnia 2018w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rokNa podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 z późn. zm. 1 w związku art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.

Uchwała nr III/18/2018
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 z późn. zm. 1 w związku art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.


Uchwała Nr III/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok (4183kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (17 stycznia 2019, 14:36:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 444