NULL string(0) ""

Uchwała nr III/12/2014Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 grudnia 2014zmieniająca uchwałę Nr XXV/291/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2014 - 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.

Uchwała nr III/12/2014
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2014


zmieniająca uchwałę Nr XXV/291/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.


UCHWAŁA NR III/12/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/291/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2014 - 2020 (321kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa (1812kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (30 stycznia 2015, 11:36:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 755