NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/281/2013Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 12 grudnia 2013w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.

Uchwała nr XXIV/281/2013
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 12 grudnia 2013


w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.


UCHWAŁA NR XXIV/281/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieru (1877kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2014 poz. 133 z dnia 2014-01-14

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (8 stycznia 2014, 00:05:08)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (20 stycznia 2014, 12:20:49)
Zmieniono: publikacja numeru dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1695