Strona główna   >  Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu XXVI Sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

24.03.2017

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ) oraz § 28 Statutu Gminy Lubraniec, uprzejmie informuję, że na dzień 30 marca 2017 roku / czwartek / o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubrańcu zwołuję obrady XXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu.

Porządek obrad proponuję następujący :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum. 
 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 4. Przyjęcie treści protokołu z obrad XXV zwyczajnej sesji rady miejskiej. 
 5. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami. 
 6. Sprawozdanie z działalności komisji stałych rady miejskiej w okresie między sesjami. 
 7. Interpelacje i zapytania radnych. 
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 9. Rozpatrzenie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Lubraniec w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. 
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu za 2016 rok oraz omówienie potrzeb na 2017 rok. 
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko –  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu. 
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2017 – 2025. 
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017. 
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Lubrańcu do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych oraz dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w imieniu burmistrza. 
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Lubrańcu do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych oraz dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w imieniu burmistrza. 
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego, oddziałów przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubraniec i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów. 
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubraniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubraniec na lata 2017 - 2021. 
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec. 
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lubrańcu oraz ustalenia składu liczebnego i osobowego radnych oraz wyboru przewodniczącego komisji. 
 22. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok przyjętego uchwałą Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2015 roku. 
 23. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Lubrańca z realizacji uchwały Nr V/48/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia  szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków dopuszczalności  pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg. 
 24. Wolne wnioski i zapytania. 
 25. Zamknięcie sesji.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
 
Piotr  Sławianowski

Wytworzył: Piotr Sławianowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu (24 marca 2017)
Opublikował: Wojciech Przybysz (24 marca 2017, 21:41:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 58

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij