NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/129/2020Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 24 kwietnia 2020w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Lubraniec oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowymNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2020 r., poz. 713, w związku z art. 6 4 ust. 1, pkt 1, ust. 2 a i art. 6 k ust. 3 i ust. 4 a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.

Uchwała nr XIV/129/2020
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 24 kwietnia 2020


w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Lubraniec oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2020 r., poz. 713, w związku z art. 6 4 ust. 1, pkt 1, ust. 2 a i art. 6 k ust. 3 i ust. 4 a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.


Uchwała Nr XIV/129/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dn. 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Lubraniec oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie... (980kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2020 poz. 2292 z dnia 2020-05-04

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (30 kwietnia 2020, 11:49:45)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (5 maja 2020, 09:38:14)
Zmieniono: publikacja w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 666