zamówienie na:

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W WYSOKOŚCI 3 000 0000,00 zł NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY LUBRANIEC

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2017
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 29 sierpnia 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Zgodnie z art. 86.5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert
Zgodnie z art. 38.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią.
Zgodnie z art. 38.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zgodnie z art 38.4 i art. 38.6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, formularzu cenowym, istotnych postanowień umowy oraz ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany terminów spłaty rat kapitałowych, przedłużając jednocześnie termin składania ofert do dnia 29 sierpnia 2017 roku do godz. 9:00
Zgodnie z art. 38.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią.
Ogłoszenie o zamówieniu (217kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (271kB) pdf
Formularz oferty (17kB) word
Formularz cenowy (30kB) word
Oświadczenie nr 1 (13kB) word
Oświadczenie nr 2 (14kB) word
Istotne postanowienia umowy (112kB) pdf
Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy (19kB) pdf
Zaświadczenie o wyborze Burmistrza (1071kB) pdf
Uchwały budżetowe i RIO (6488kB) zip
Sprawozdania (1288kB) zip

metryczka


Odpowiada za treść: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (17 sierpnia 2017, 12:08:11)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (31 sierpnia 2017, 14:47:34)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 483