zamówienie na:

WYMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ NA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI ZGŁOWIĄCZKA

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2017
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 16 sierpnia 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93.1.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty  
Ogłoszenie o zamówieniu (230kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (373kB) pdf
Formularz oferty (19kB) word
Oświadczenie nr 2 (14kB) word
Oświadczenie nr 1 (18kB) word
Projekt umowy (234kB) pdf
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (312kB) pdf
Przedmiar robót - SP w Zgłowiączce (221kB) plik
Przedmiar robót - OSP w Zgłowiączce (128kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (1 sierpnia 2017, 13:40:27)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (16 sierpnia 2017, 09:42:49)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 415