zamówienie na:

Modernizację budynków komunalnych

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2014
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 18 września 2014  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z powodu nie złożenia żadnej oferty.