1. Gminę Lubraniec, podzieloną na 33 sołectwa obejmujące 50 miejscowości i miasto, zamieszkuje w chwili obecnej 9.590 osób.
  2. Z tego 6.589 osób to mieszkańcy wsi, zaś 3.001 – miasta.
  3. W strukturze województwa kujawsko – pomorskiego gmina nasza zalicza się do większych. W ciągu ostatnich sześciu lat zanotowano spadek liczby mieszkańców z terenów wiejskich o ok. 186 osób, zaś z terenu miasta o ok. 34 osoby.
  4. Sytuacja w gminie jest stabilna i nie stwarza zagrożeń społecznych.
  5. Struktura wieku w gminie jest dobra i świadczy o dużym potencjale zawodowym jej mieszkańców. 
  6. W wieku produkcyjnym powyżej 18 roku życia liczba mieszkańców stanowi grupę liczącą 8.253 osoby.
Dane wg stanu na dzień 31.12.2019r.

metryczka


Wytworzył: administrator (20 maja 2005)
Opublikował: Piotr Wasielewski (20 maja 2005, 10:36:34)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (31 grudnia 2019, 10:29:53)
Zmieniono: aktualizacja danych wg stanu na dzień 31.12.2019r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16623