2007

Sposób wnoszenia opłaty skarbowej:

Z dniem 1 stycznia 2007 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej  ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ), która wprowadza zmiany w sposobie uiszczania opłaty skarbowej. Zapłatę opłaty skarbowej dokonuje się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.Moment powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej wiąże się z datą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej oraz z datą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia czy zezwolenia ( pozwolenia, koncesji ).
Każdy interesant, który występuje do Burmistrza Gminy i Miasta  Lubraniec lub Urzędu Gminy i Miasta z wnioskiem o dokonanie określonej czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia może dokonać  jej wpłaty w formie gotówkowej :
 
- w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu ul. Brzeska 49, bez dodatkowych opłat manipulacyjnych,
 
Wpłaty opłaty skarbowej w formie bezgotówkowej dokonuje się  przelewem na  konto
Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu, ul. Brzeska 49, na numer rachunku bankowego :
 
Bank Spółdzielczy w Lubrańcu
 
25 9559 0004 0000 3043 2000 0003
 
Potwierdzenie dokonanego przelewu należy dołączyć do składanego wniosku
 
Podstawa prawna :
1) Ustawa z dnia 16  listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ),
2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu ( Dz. U. Nr 246, poz. 1804 ).


Opłaty i podatki lokalne:


- podatek od nieruchomości (74kB) pdf

- opłata targowa (107kB) pdf

- podatek rolny (110kB) pdf

- podatek od środków transportowych (78kB) pdf

- podatek od posiadania psów (80kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (3 stycznia 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (3 stycznia 2007, 09:32:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2894