Oświadczenia majątkowe za 2023 r.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 24 h ust. 6 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2024 r., poz. 609) przedstawiamy oświadczenia majątkowe osób zobligowanych do ich złożenia. W oświadczeniach dokonano anonimizacji informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24 i ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2023 rok: burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Marek Góreczny (599kB) pdf - Zastępca Burmistrza Lubrańca

Jerzy Pawłowski (913kB) pdf - Sekretarz Gminy

Ewa Janicka (588kB) pdf - Skarbnik Gminy

Izabela Nazdrowicz (658kB) pdf - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu

Elżbieta Małkowska (884kB) pdf - Kierownik Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubrańcu

Agnieszka Skalska - Krawczyk (632kB) pdf - Dyrektor Centrum usług Wspólnych w Lubrańcu

Zbigniew Wojciechowski (770kB) pdf - Dyrektor Lubranieckiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Leszek Borkowski (843kB) pdf - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec

Ryszard Kamiński (959kB) pdf - Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych  Sp. z o. o. z/s w Lubrańcu

Elżbieta Gawrysiak (927kB) pdf - Główna Księgowa Zakładu Usług Komunalnych  Sp. z o. o. z/s w Lubrańcu

Przemysław Sadziński (911kB) pdf - Dyrektor PSP w Lubrańcu

Piotr Wichrowski (914kB) pdf - Wicedyrektor PSP w Lubrańcu

Barbara Wysocka - Krawczyk (487kB) pdf - Dyrektor PSP w Zgłowiączce

Elżbieta Jażdżewska (508kB) pdf - Dyrektor PSP w Sarnowie

Bożena Pawlik (495kB) pdf - Dyrektor PSP w Kłobi

Anna Bacciarelli (596kB) pdf - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu

Filip Szreter (758kB) pdf - Prezes Zarządu SIM "KZN - Toruński" Sp. z o. o.

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Lubrańcu

Jacek Kowalewski (1195kB) pdf - radny Rady Miejskiej

Grażyna Kruczkowska (1164kB) pdf  - radna Rady Miejskiej

Piotr Krygier (835kB) pdf  - radny Rady Miejskiej

Waldemar Majewski (1145kB) pdf  - radny Rady Miejskiej

Lidia Nowak (1145kB) pdf  - radna Rady Miejskiej

Magdalena Pawłowska (1143kB) pdf  - radna Rady Miejskiej

Magdalena Rybowska (1113kB) pdf  - radna Rady Miejskiej

Dariusz Rzekanowski (1149kB) pdf  - radny Rady Miejskiej

Zbigniew Siewierski (1125kB) pdf  - radny Rady Miejskiej

Jarosław Sobczyński (692kB) pdf  - radny Rady Miejskiej

Lesław Stanisławski (1176kB) pdf  - radny Rady Miejskiej

Mirosław Stefański (1198kB) pdf  - radny Rady Miejskiej

Stefan Szczupakowski (1140kB) pdf  - radny Rady Miejskiej

Jacek Urbański (1221kB) pdf  - radny Rady Miejskiej


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (27 maja 2024)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (27 maja 2024, 11:33:30)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (14 czerwca 2024, 13:32:57)
Zmieniono: publikacja oświadczeń majątkowych pracowników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 208