ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)

zarządza się, co następuje:


czytaj treść rozporządzenia ... (313kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Prezes Rady Ministrów: D. Tusk (29 stycznia 2024)
Opublikował: Wojciech Przybysz (1 lutego 2024, 09:52:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72