UCHWAŁA NR XXIII/340/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej

Sprawozdania z realizacji  "Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej" za lata 2020; 2021; 2022


POP (60kB) pdf
POP (60kB) pdf
POP (60kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (29 listopada 2023)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (29 listopada 2023, 11:35:10)

Ostatnia zmiana: Danuta Gołębiowska (29 listopada 2023, 12:16:04)
Zmieniono: korekta załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 168