Wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu

W związku z ukończeniem szkoły z której radny Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu kandydował, z dniem 31 sierpnia 2023 roku nastąpiło wygaśnięcie mandatu radnego w okręgu wyborczym :
  1. Nr 1 – Zespół Szkół w Lubrańcu - jednego radnego,
  2. Nr 3 – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Lubrańcu - dwóch radnych,
  3. Nr 4 - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zgłowiączce - jednego radnego,
  4. Nr 5 – Publiczna Szkoła Podstawowa im. st. sierż. Franciszka Rybickiego w Sarnowie - jednego              radnego,
  5. Nr 6 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłobi - jednego radnego,
zaszła więc potrzeba uzupełnienia składu. 

W okręgu Nr 1 – Zespół Szkół w Lubrańcu wakujące miejsce zajmuje kolejna osoba, która podczas wcześniejszych wyborów uzyskała największą liczbą głosów i dalej jest uczennicą -  Tatiana Mazurek.

W okręgu Nr 3 – PSP w Lubrańcu u wakujące jedno miejsce zajmuje kolejna osoba, która podczas wcześniejszych wyborów uzyskała największą liczbą głosów i dalej jest uczniem tej szkoły – Michał Lewiński. 

Ponieważ pozostali uczniowie nie są już uczniami tej szkoły, wybory uzupełniające należy przeprowadzić dla jednego kandydata. W tych okręgach wyborczych, w których brak jest zgodnie z § 24 ust. 1 kolejnej osoby przeprowadza się wybory uzupełniające.     

Ponieważ w okręgu wyborczym Nr 7 Urząd Miejski w Lubrańcu jest wakat - jednego  radnego, okręg nie został obsadzony mandatem przez młodzież stale zamieszkującą na terenie Gminy Lubraniec, będącymi uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę poza terenem Gminy Lubraniec, podjęto decyzję o przeprowadzeniu ponownych wyborów uzupełniających. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (1 września 2023)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (1 września 2023, 08:35:53)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (1 września 2023, 11:31:58)
Zmieniono: edycja tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 429